Taşınmaz almak suretiyle Türk vatandaşlığı

Taşınmaz almak suretiyle Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır ?

TAŞINMAZ SATIN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR ?

Türk vatandaşlığının kazanılması çeşitli yollarla olmaktadır. Bunlar Türk Vatandaşlık Kanununda düzenlenmiştir. Bunlardan biri ise taşınmaz satın almak suretiyle Türk vatandaşlığı kazanılmasıdır. Taşınmaz satın almak suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılması Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/b’de düzenlenmiştir.

TVK m.12/b: “Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.”

Madde 12/b’de 6458 sayılı kanunun 31.maddesi birinci fıkrası (j) bendine atıf yapılmıştır.

6458 sayılı kanunu madde 31/1-j: “Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.”

Buna göre Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ile Turkuaz kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocukları Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

TAŞINMAZ SATIN ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMANIN ŞARTLARI NELERDİR ?

•En az 250.000 Amerikan doları veya değerinde döviz veya Türk lirası tutarında taşınmaz alınmış olmalıdır. Bu değer bir taşınmaza ait olmak zorunda değildir. Birden fazla taşınmazın değeri de 250.000 Amerikan doları olabilir. Ancak bunlar aynı anda bildirilmelidir. Ancak 18.09.2018 tarihinden önce taşınmaz satın alanlar için sınır 1.000.000 Amerikan dolarıdır.

•Satın alınan taşınmazın 3 yıl satılmaması için şerh konulmalıdır.

•Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerden birinin vatandaşı olunmalıdır. Belirlenen ülke sayısı 183’tür.

•Yabancılar, askeri veya siyasi birtakım nedenlerle taşınmaz satın alamazlar. Bu bölgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminde bellidir.

•Taşınmaz niteliği önemli değildir ancak tarım arazisi ise iki yıl içinde tarım projesi, arsa niteliğinde ise iki yıl içinde inşaat projesi yapılma zorunluluğu vardır.

•Tutar tespiti için taşınmaz değerleme raporuna ihtiyaç vardır.

•Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durum olmaması gerekir.

•Yabancılar en fazla 30 hektar taşınmaz alabilirler.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

Öncelikle yabancılara satışı yasak olmayan bir taşınmaz seçilmelidir ve Tapu Müdürlüğüne giderek satış işlemi yapılır.

Tapu Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi düzenlenmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesine evrak gönderilir. Uygunluk belgesi sayesinde yabancılar kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Daha sonra İl Nüfus Müdürlüğü’ne vatandaşlık başvurusunda bulunulur.

Vatandaşlık başvurusu için gerekli evraklar:

•Kişinin hangi ülke vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya başka bir belge,

•Kimlik bilgileri, aile bağlarını gösteren resmî belge,

•Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösteren belge,

•Kişiler veya vekilleri tarafından doldurulan vatandaşlık başvuru formu,

•Dosyadaki her bir kişi için 15 TL olan vatandaşlık başvuru hizmeti yatırılması

Bu şartları sağlayan ve başvurusunu eksiksiz yapan kişi şartlar uygunsa Türk vatandaşlığına hak kazanır.

 

Sakarya, İstanbul ve Kocaeli çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Ceza hukuku, Boşanma hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

İletişim Kanallarımız

WhatsApp

0(541) 938 19 38

YASAL UYARI : Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir. Böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır.
Avukata Danışma